top of page

พญาช้างยอดกตัญญู (มาตุโปสกชาดก)| ชีวิตชีวาชาดก EP.15

"ความกตัญญู"เป็นเครื่องหมายของคนดี แม้แต่สัตว์อย่างพญาช้างยังรู้จักการสำนึกรู้คุณ ว่าแต่...คุณธรรมข้อนี้ของพญาช้างจะลึกซึ้งเพียงใด มาร่วมตกผลึกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้กัน




ดู 63 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page