top of page

พลังแห่งการขอบคุณ“ขอบคุณ” หรือ “ขอบใจ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็น “คํากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณและพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน” ซึ่งนับได้ว่าเป็นคำที่สามารถสร้างความรู้สึกดี ๆ ได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเลย

.

ในวันนี้ได้เสนอแง่มุมของการกล่าวขอบคุณทั้ง 8 ข้อ ที่ทำให้ตระหนักรู้ว่ามีดีไม่น้อยเลยนะเนี่ย

.

(1)

- ขอบคุณ การตอบแทนที่ง่ายที่สุด –

หลังจากที่มีคนช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับเรา การขอบคุณเป็นการตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถทำได้เลยทันที นั่นคือเป็นการเปลี่ยนสถานะจากผู้รับเป็นผู้ให้บ้างในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากจะทำให้ผู้ให้ได้รู้สึกปลื้มในการให้ของเขานั่นเอง

.

(2)

- ผู้ให้ก็สามารถขอบคุณได้เช่นกัน -

นอกจากผู้รับจะเป็นฝ่ายขอบคุณได้แล้ว ผู้ให้ก็สามารถเป็นฝ่ายขอบคุณได้เช่นกัน เป็นการขอบคุณที่ผู้รับได้ให้โอกาสผู้ให้ในการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้ได้ปลื้มใจ

.

(3)

- ทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ ได้ -

หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถ้าเราสามารถสังเกตแง่มุมที่เราได้รับจากสิ่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นคติเตือนใจหรือประสบการณ์ว่ามีคุณูปการต่อตัวเราอย่างไร ก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นได้

.

(4)

- ช่วยให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้น –

ในมุมมองที่ว่าการขอบคุณเป็นการให้อย่างหนึ่ง ซึ่งให้ผู้ให้ได้เห็นคุณค่าในตัวเองจากการได้เอื้อเฟื้อ ดังนั้นการที่สามารถขอบคุณได้หมายความว่าเรามีสิ่งที่จะมอบให้นั่นคือคุณค่าของตัวเราเอง หรือกล่าวง่าย ๆ ได้ว่าคำขอบคุณสามารถเพิ่มความน่าจะเป็นที่ให้ผู้ให้ได้เห็นคุณค่าของตัวเอง จากการมองเห็นคุณค่าในตนของผู้กล่าวขอบคุณ

.

(5)

- จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ -

จากข้อ (3)

หนึ่งในคุณค่าของการสามารถกล่าวคำขอบคุณในเรื่องนั้น ๆ ได้คือเห็นว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราบางอย่างอยู่ เห็นว่าสิ่งนี้เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเอง ได้เติบโต

.

(6)

- เปลี่ยนวันที่ตอนแรกคิดว่าแย่ เป็นวันที่ดีได้อีกหนึ่งวัน –

ไม่ว่าวันนั้น ๆ จะไปเจออะไรมา จะทำให้เรากังวลใจมากแค่ไหน ทุกข์ใจมากอย่างไร หากเราสามารถสังเกตถึงคุณค่าของเหตุการณ์นั้นและกล่าวขอบคุณได้อย่างแท้จริง จะทำให้มุมมองต่อเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปเป็นวันที่รู้สึกว่า “เออ จริง ๆ มันก็ดีเหมือนกันนะ”

.

ทั้งนี้ อาจไม่สามารถรู้สึกแบบนั้นได้ในทันที ขึ่นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ไตร่ตรอง ครุ่นคิด จนตกผลึกให้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของชีวิต

.

(7)

- ร่างจำแลงของคำว่ารัก –

คนเราที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมา ได้ผ่านทุกข์สุขไปด้วยกัน ต่างเคยได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ต่อกัน การกล่าวคำขอบคุณถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เคยผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเปรียบเสมือนการแสดงความรักต่อสายใยแห่งความสัมพันธ์ ให้ได้สัมผัสความรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มีให้กันได้

.

(8)

- คำร่ำลาที่แสนอบอุ่น –

เช่นเดียวกันกับข้อ (7)

คำขอบคุณเป็นอีกหนึ่งคำลาที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ต่อกันและกันที่ดีและมีคุณค่า ขอบคุณที่ได้มีส่วนหนึ่งของชีวิตที่ได้ใช้เวลาด้วยกัน ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้ได้ ขอบคุณที่ฝ่าฟันสิ่งต่าง ๆ มาด้วยกัน และขอบคุณที่ได้เป็นกำลังใจให้กันเสมอมา

.

.

.

ขอบคุณที่ติดตาม EQ CLUB นะครับ

ดู 2,379 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page